Vacatures

Wij zoeken enthousiaste mensen

Vacature Bestuursleden

Het bestuur van Centrum De Rose-Linde bestaat uit zes leden. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. De Rose-Linde is een stichting die hoofdzakelijk met vrijwilligers werkt. 

Onder leiding van de coördinator wordt uitvoering gegeven aan het beleid. De lijnen zijn dus kort en er heerst een informele sfeer.
Gezamenlijk beschikken de bestuursleden over een combinatie van specifieke kennis in de relevante ervaringsgebieden zorg, welzijn, financiën/bedrijfsvoering, juridisch/personeel en politiek. Binnen het bestuur is transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie voorwaarde om goed te kunnen functioneren. 

Het bestuur heeft een maatschappelijk betrokken hart.
We streven naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur waarbij aandacht is voor diversiteit in geslacht, leeftijd en achtergrond.

Wie zoeken we?
Wij zoeken twee bestuurders die expertise hebben op een van de volgende gebieden:
PR en communicatie, jongeren, wet- en regelgeving (juridisch profiel) of HR.
Daarnaast gaat onze voorkeur gaat uit naar één bestuurslid die zelf ervaring heeft of heeft gehad met kanker.

Wij zoeken kandidaten:

 • die de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting onderschrijven;
 • die op strategisch niveau kunnen denken;
 • die bestuurlijke ervaring hebben of de ambitie hebben deze ervaring op te doen;
 • die een netwerk hebben in de regio West-Brabant;
 • die ondernemend zijn;
 • die affiniteit hebben met één of meerdere genoemde aandachtsgebieden;
 • die een open, lerende en constructief kritische houding hebben;
 • die te allen tijde onafhankelijk, professioneel en deskundig opereren;
 • die affiniteit hebben met psychosociale oncologische zorg en ondersteuning.

Wat bieden we?
Je komt in een bestuurlijk team waar je inbreng gezien en gewaardeerd wordt. Het accent ligt op je bijdrage in de bestuursvergaderingen. In het bestuur is sprake van een hands-on-mentaliteit. Er wordt nauw samengewerkt en als het nodig is, bijvoorbeeld bij een fondsenwervingsactie, dan dragen we ons steentje bij.

Overige bepalingen

 • Een lid heeft een zittingstermijn van drie jaar met de mogelijkheid tot twee keer verlenging van drie jaar.
 • Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten die gemaakt worden voor het Centrum worden in overleg vergoed.
 • Het bestuur vergadert acht keer per jaar, waarvan het twee keer een themabijeenkomst betreft. De vergaderingen vinden vroeg in de avond plaats.

Procedure
De sluitingstermijn is op 31 maart 2023.
De gesprekken zijn gepland in de week van 11 april 2023.

Vragen?
Voor een eventuele toelichting kun je terecht bij voorzitter Frédérique Assink. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 06 30948979 of via het e-mailadres fdassink@live.nl.

Klik hier voor de vacature tekst bestuursleden.


Klik hier voor een beknopte organisatieschets van de Rose-Linde.

 

Vrijwilligers

Bij de Rose-Linde Rose-Linde zijn wij continue op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Bekijk onderstaande profielen om te kijken of deze bij u aansluiten.