Doneren

De Rose-linde

Giften onder ANBI status

Om onze ambitie te kunnen realiseren en de continuïteit van het centrum te kunnen waarborgen, zijn donaties van harte welkom. Eenmalige en periodieke giften aan een instantie met ANBI status zoals De Rose-Linde zijn fiscaal aftrekbaar. Centrum De Rose-Linde heeft namelijk de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Omdat wij zelf moeten zorg dragen voor de financiële middelen zijn wij uiterst dankbaar voor uw gift en sponsoring.

Periodieke schenkingen
Een periodieke schenking aan de Rose-Linde is volledig aftrekbaar, zonder drempel of plafond, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Je maakt dit bedrag minimaal vijf jaar achtereen over.
• De gift is schriftelijk vastgelegd (zie hieronder).
• Je maakt regelmatig (minstens een maal per jaar) een bedrag over.
• Deze bedragen zijn (ongeveer) even hoog.
• De Rose-Linde levert geen tegenprestatie.

Hoe werkt het?
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan is je schenking volledig aftrekbaar. Het fiscale voordeel kan oplopen tot 52%. Met je schenking help je de financiële continuïteit van centrum de Rose-Linde te borgen, zodat wij ook in de toekomst mensen met kanker en hun naasten kunnen blijven ondersteunen.

Eenvoudig te regelen
Periodieke giften behoeven niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar kunnen ook met een onderhandse overeenkomst tussen gevende en ontvangen partij. Het vastleggen van een periodieke schenking is heel eenvoudig. Je kunt dit via het online donatieformulier doen. Wil je de schenking als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte? Dan heb je ook de standaard overeenkomst periodieke gift (.pdf) van de Belastingdienst nodig. Vul hierop s.v.p. al je gegevens in (vergeet niet de handtekening!) en stuur het formulier dan per e-mail of per post naar de Rose-Linde. Wij vullen dan ons gedeelte in en daarna ontvang je de overeenkomst retour voor je eigen administratie. De overeenkomst stopt uiterlijk bij overlijden. Giften die zijn gedaan voordat deze in een overeenkomst zijn vastgelegd kunnen niet als periodieke gift bij de belastingdienst worden ingediend.
Uiteraard is het nog altijd mogelijk om de periodieke schenking via de notaris te regelen. Daar zijn evenwel kosten aan verbonden.

Eenmalige giften
Ook eenmalige giften kunnen als aftrekpost opgevoerd worden in je belastingaangifte. Er geldt dan echter een minimum en maximum. Het minimum is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60 (2023). Wat je méér hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen.

Gegevens

De statutaire naam luidt
“Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken”
en door deze stichting wordt als “handelsnaam “De Rose-Linde, centrum voor leven met en na kanker” naar buiten gebruikt.

Naam van de instelling
Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken

Contactgegevens
Langdonk 5
4707 TG, Roosendaal
0165-751276
info@deroselinde.nl

RSIN-nummer (ANBI nr)
8522 46 389

IBAN
NL 29 RABO 0179 5650 60 (T.n.v. Stichting Inloophuis Roosendaal)

KvK-nummer
56665229

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot De Rose-Linde.

Activiteiten

de Rose-Linde organiseert regelmatig activeiten. Lees er hier alles over.

Vrienden & donaties

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.