Missie & Visie

De Rose-linde

Missie & Visie

Onze missie is om mensen met kanker en hun naasten een plaats te bieden om hun verhaal te kunnen doen, de gedachten op iets anders te kunnen zetten of om gewoonweg onder de mensen te zijn. In de Rose-Linde is iedere inwoner uit de gemeente Roosendaal en de omgeving West-Brabant die direct of indirect wordt geraakt door kanker welkom.

Onze visie is dat vanuit een goed ingerichte locatie getrainde vrijwilligers zich inzetten als gastvrouw of gastheer. De vrijwilligers werken als gastheer/-vrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. Het aanbod de Rose-Linde varieert van een luisterend oor en lotgenotencontact tot diverse activiteiten gericht op onder andere ontspanning, expressie, beweging en zingeving. De Rose-Linde wil op informele wijze de zorg die geboden wordt in het Oncologie Centrum Bravis voortzetten en aanvullen. De Rose-Linde sluit daarbij aan op het formele behandelaanbod van het Oncologie Centrum en de 12 leefgebieden van Bravis (positieve gezondheid). Onze organisatie gaat uit van een aantal kernwaarden, die door iedere vrijwilliger worden onderschreven en uitgedragen. De kernwaarden zijn het hart van ons werk: veiligheid, luisteren naar, gastvrijheid en tijd, aanvoelen/invoelen/meevoelen, begrijpen en onvoorwaardelijke acceptatie. Een ieder die zich inzet voor de Rose-Linde dient te werken vanuit deze kernwaarden.

Openingstijden

Dag

Ochtend

Middag

Maandag

Gesloten

13.00 – 16.30 uur

Dinsdag

9.00 – 12.00 uur

13.00 – 16.30 uur

Woensdag

Gesloten

Gesloten

Donderdag

9.00 – 12.00 uur

13.00 – 16.30 uur

Vrijdag

9.00 – 12.00 uur

Gesloten

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot De Rose-Linde.

Activiteiten

de Rose-Linde organiseert regelmatig activeiten. Lees er hier alles over.

Vrienden & donaties

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.