Voor verwijzers

De Rose-linde

Verwijzers

In de Rose-Linde kunnen mensen met kanker – en nadrukkelijk ook hun naasten of nabestaanden – terecht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. We zijn er voor alle niet-medische vragen rondom kanker. De Rose-Linde biedt mensen die, op welke manier dan ook, met kanker zijn geconfronteerd een luisterend oor en de gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast biedt centrum de Rose-Linde haar gasten de mogelijkheid om tijdens een creatieve of sportieve activiteit eenvoudigweg tot ontspanning te komen en even niet met ziek zijn bezig te hoeven zijn.

De gastvrouwen en -heren – veelal ervaringsdeskundigen – hebben een intensieve training gevolgd en werken volgens interne richtlijnen. Centrum De Rose-Linde is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO.

Het centrum in de oncologische zorgketen
De samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis en de Rose-Linde is gericht op het compleet maken van het zorgaanbod voor patiënten met kanker, zowel tijdens de behandeling als in de periode daarna. De formele en de informele zorg vullen op deze manier elkaar aan, zodat de patiënt en zijn naaste(n) optimaal worden ondersteund. Een goede samenwerking met het Bravis ziekenhuis is derhalve van groot belang. (Ex)patiënten zijn gebaat bij sociale, emotionele en praktische steun van lotgenoten en persoonlijke aandacht van de getrainde vrijwilligers van de Rose-Linde.
In januari 2018 is de samenwerking met het Bravis ziekenhuis geformaliseerd en zijn de ambities verwoord in een notitie: Complementerende Oncologische Zorg. Het aanbod aan formele en informele zorg is op basis van 12 leefgebieden in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Voor zowel het ziekenhuis als de Rose-Linde is het duidelijk hoe ze elkaar kunnen aanvullen en wie in welke situatie aan zet is. De Rose-Linde wil de komende jaren de doelen in deze samenwerking verder gaan realiseren. De samenwerking wordt tevens bevorderd doordat een lid van het MT van het oncologie Centrum lid is van het bestuur van de Rose-Linde. Een deel van de gasten vindt de weg naar de Rose-Linde via het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis.

Zonder afspraak, zonder verwijzing
Voor een bezoek aan centrum de Rose-Linde is geen verwijsbrief nodig. Ook hoeven mensen van tevoren geen afspraak te maken.

Behoeftegerichte aanpak
De aanpak van de Rose-Linde is behoeftegericht; iedere gast krijgt alle ruimte om zelf aan te geven aan welke vorm van ondersteuning behoefte bestaat. Deze kan bestaan uit (een combinatie van) activiteiten op het gebied van:

Inloop en lotgenotencontact: men kan zonder afspraak binnenlopen voor een kop koffie, een luisterend oor en contact.
Bewegen: wandelen, fietsen en jeu des boulen, samen met lotgenoten.
Creativiteit en ontspanning: keramieken, bakken, bloemschikken, schilderen en handwerken.
Informatie en inloopspreekuren: lezingen i.s.m. het Bravis ziekenhuis en patiëntenverenigingen.
Verdieping: gespreksgroepen onder leiding van een ervaren gespreksleider.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over ons aanbod? Neem dan contact op met coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader via info@deroselinde.nl of 06-41282046.

Onze visie en missie
Publicaties: Folders, wetenschappelijk onderzoek, jaarplannen en jaarverslagen
Activiteitenagenda

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot De Rose-Linde.

Activiteiten

de Rose-Linde organiseert regelmatig activeiten. Lees er hier alles over.

Vrienden & donaties

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.