Vrijwilligers

De Rose-linde

Voldoening

Voldoening. Dat is wat onze gastvrouwen en gastheren elke keer weer ervaren als ze zich hebben ingezet voor de Rose-Linde. Van dat team van gastvrouwen/heren kun je ook deel uitmaken. Bij centrum de Rose-Linde zijn wij continue op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wil jij je talenten ontwikkelen? Wil jij je inzetten voor een ander? Wellicht is gastvrouw of gastheer iets voor jou? Bekijk onderstaand profiel om te kijken of deze bij jou aansluit.

Profiel Vrijwilliger de Rose-Linde

Algemene kernwaarden Rose-Linde

Gastvrijheid
Gastvrijheid staat voor: “Hartelijkheid voor gasten, gul in het onthalen”. De Rose-Linde is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Men krijgt alle vrijheid datgene te doen, te kiezen of te vragen waar hij/zij op dat moment behoefte aan heeft.

Persoonlijke professionele betrokkenheid
De gast en diens naasten kunnen rekenen op persoonlijke en professionele betrokkenheid. Een luisterend oor, begrip en respect voor de situatie zullen worden geboden.

Veiligheid
De Rose-Linde gaat met alle verkregen vertrouwelijke informatiegegevens zeer zorgvuldig om. Integriteit en eerlijkheid van alle betrokken professionals zullen er toe bijdragen dat de cliënt en diens naasten zich welkom en veilig voelen.

Doel Vrijwilligersfunctie
• Het gastvrij ontvangen en begeleiden van bezoekers / gasten de Rose-Linde.
• Het verrichten van activiteiten ter begeleiding en ondersteuning van bezoekers / gasten van de Rose-Linde.

Je hoeft het niet alleen te doen.
Wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker staat hun wereld op zijn kop. Als gastvrouw/ -heer ondersteun jij onze gasten om de regie over hun leven weer terug te krijgen. Om hun kwaliteit van leven te vergroten. Je ondersteunt onze gasten met jouw tijd en aandacht. Met een verdiepend gesprek of een luisterend oor. Met het begeleiden van een lotgenotengroep binnen of buiten tijdens een wandeling. Samen kijken we hoe jij je talenten het beste in kan zetten voor onze gasten.

Wie zoeken we?
Kun je goed luisteren, maak je makkelijk contact en ben je invoelend? Ben jij betrokken, sociaal vaardig en empathisch en kan jij onze gast en diens behoefte centraal stellen? Als vrijwilliger moet je ook evenwichtig zijn, kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van de cliënt/gast en diens naasten. Van belang is dat je open kunt luisteren, zonder eigen gedachten en normen een te grote rol te laten spelen. Ander belangrijke aspecten van het vrijwilligerswerk zijn het eerlijk zijn, vertrouwen kunnen geven en persoonlijke informatie geheim kunnen houden. Het is niet noodzakelijk om uit eigen ervaring te weten wat het betekent om geconfronteerd te worden met kanker.

Basistraining
Bij de Rose-Linde vinden we het enorm belangrijk om de kwaliteit van onze ondersteuning en begeleiding hoog te houden. Gasten mogen verwachten dat ze bij de Rose-Linde professioneel ontvangen worden. Daarom geven we onze vrijwilligers in de basistraining handvaten om die ondersteuning en begeleiding op een goede manier in te kunnen vullen. De vrijwilliger moet ook bereid zijn deze cursus te volgen. Je krijgt immers soms te maken met heftige situaties en verhalen, daar bereiden we vrijwilligers in onze basistraining dan ook goed op voor. De basistraining bestaat uit 3 dagen.

Wil je meer weten, dan is een telefoontje of een mailtje voldoende. Coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader maakt graag kennis met jou.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot De Rose-Linde.

Activiteiten

de Rose-Linde organiseert regelmatig activeiten. Lees er hier alles over.

Vrienden & donaties

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.