Vrijwilligers

Profiel Vrijwilligers de Rose-Linde

Algemene Kenmerken

Stichting de Rose-Linde is een voorziening waar psychosociale hulp aan cliënten met kanker (of waarbij kanker genezen is) en diens naasten geboden wordt. Andere doelgroepen worden in principe niet uitgesloten. Laagdrempeligheid, gastvrijheid en professionaliteit staan voorop.

Mensen kunnen in De Rose-Linde terecht voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, ondersteuning krijgen ten aanzien van gezinsvragen en of vraagstukken die te maken hebben met deelname aan maatschappelijk verkeer en algemene psychische ondersteuning bij het leven met kanker; deelname aan een gevarieerd programma van psychosociale, therapeutische en laagdrempelige activiteiten en ondersteuning bij oncologische revalidatie.

Algemene Kernwaarden de Rose-Linde

Gastvrijheid
Gastvrijheid staat voor: “Hartelijkheid voor gasten, gul in het onthalen”. Maar gastvrijheid staat ook voor: “De plicht die het verlenen van gastvrijheid voorschrijft”. De Rose-Linde is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Men krijgt alle vrijheid datgene te doen, te kiezen of te vragen waar hij/zij op dat moment behoefte aan heeft.

Persoonlijke professionele betrokkenheid
De cliënt en diens naasten kunnen rekenen op persoonlijke en professionele betrokkenheid. Een luisterend oor, begrip en respect voor de situatie zullen worden geboden.

Veiligheid

De Rose-Linde Roosendaal gaat met alle verkregen vertrouwelijke informatiegegevens zeer zorgvuldig om. Integriteit en eerlijkheid van alle betrokken professionals zullen er toe bijdragen dat de cliënt en diens naasten zich welkom en veilig voelen.

Doel Vrijwilligersfunctie

 • Het gastvrij ontvangen en begeleiden van bezoekers / gasten / klanten van De Rose-Linde
 • Het verrichten van activiteiten ter begeleiding en ondersteuning van bezoekers / gasten / klanten van De Rose-Linde

Plaats in de organisatie

De vrijwilliger ontvangt leiding en ondersteuning van de coördinator vrijwilligers.

Er zijn themabijeenkomsten, besprekingen en bijscholingen. Randvoorwaarden zoals onkostenvergoeding en verzekeringen zijn goed geregeld en bevestigd in een vrijwilligersovereenkomst.

Competentie vrijwilligers

Het werk van de vrijwilliger vraagt veel inzet en persoonlijke betrokkenheid. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd

Een vrijwilliger moet, wat betreft persoonlijke vaardigheden

 • Kunnen rekenen op steun van de eigen achterban;
 • Open staan en respect hebben voor de emoties van de cliënt en diens naasten
 • Evenwichtig zijn, kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van de cliënt en diens naasten
 • Zich als vrijwilliger kunnen opstellen, bescheiden ruimte latend voor naasten en anderen
 • Doorzettingsvermogen hebben;
 • Eerlijk zijn, vertrouwen kan geven en ontvangen, in staat zijn persoonlijke informatie geheim te houden;
 • Open kunnen luisteren zonder eigen gedachten en normen een te grote rol te laten spelen;
 • Inzicht hebben in het gedrag van anderen en daarbij tactvol een eigen positie kunnen kiezen
 • Eigen grenzen kunnen aangeven en bewaken m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren;
 • Zelfstandig kunnen handelen;
 

Inzetbaarheid

 • Minimaal 1 dagdeel per week.
 • Goed bereikbaar zijn;
 • Flexibel en collegiaal zijn;
 • Een training willen volgen en deel willen uitmaken van een groep vrijwilligers;
 • Langer dan een jaar willen blijven werken;
 • Eigen grenzen van inzetbaarheid aangeven