Financiële ondersteuning

Financiële middelen zijn nodig

Verzoek om (financiële) ondersteuning

Financiële middelen zijn nodig, zowel in de vorm van natura en geld. In eerste instantie voor de opzet en inrichting van De Rose-Linde, daarna voor de jaarlijkse exploitatie. We zullen alleen met vrijwilligers werken maar er zijn financiële middelen nodig om de huisvestingskosten te dekken, vrijwilligers te scholen, de kosten te betalen voor cursussen en ondersteunende middelen voor de opvang van patiënten, etc.

Het initiatief is mede geboren vanuit het Franciscus Ziekenhuis en de Stichting Groenhuysen, maar er zijn geen financiële verbanden en zijn er ook geen toezeggingen voor ondersteuning. De stichting zal zelf moeten zorgdragen voor de benodigde financiële middelen. Daarvoor doen wij graag een verzoek aan u om ons hiermee te helpen.

Nadere informatie en toelichting kan opgevraagd worden bij ondergetekende:

Karen Suijkerbuijk-Ader, coördinator de Rose-Linde, te bereiken via 0641282046

E-mail: info@deroselinde.nl

Bankrekening: NL29 RABO 0179 5650 60