De organisatie

De Rose-linde

Dit zijn onze mensen

Karen Suijkerbuijk-Ader
coördinator De Rose-Linde, te bereiken via 0641282046.

Karen is sinds 2020 werkzaam als coördinator bij de Rose-Linde. Zij geeft onder andere leiding aan de vrijwilligers en zorgt ervoor dat ze hun werk optimaal kunnen verrichten. “Als coördinator vind ik het belangrijk dat zowel onze gasten als onze vrijwilligers zich welkom voelen en met een glimlach naar huis gaan.” Karen is niet alleen bezig met wat zich in de Rose-Linde afspeelt. Zij houdt zich ook bezig met de organisatie van evenementen en sponsoracties, naamsbekendheid en draagvlak. Ze kijkt graag vooruit. ‘’Hoe kunnen we een zo’n divers mogelijk publiek bereiken, zodat het huis van betekenis is voor alle groepen mensen die geraakt worden/zijn door de ziekte kanker? Op welke manier sluiten we met onze activiteiten het beste aan bij de behoefte van onze gasten? Hoe bereiken we zoveel mogelijk mensen?” Karen is altijd bereid jou te woord te staan als je vragen hebt.

Bestuursleden
Frédérique Assink Voorzitter
André van Wesel Penningmeester
Marja Steeman Lid
Mariet Raatgever Lid
Peter Buijs Lid

Frédérique Assink

Mijn naam is Frédérique Assink-Aben en ik zit sinds september 2016 in het bestuur van de Rose-Linde. Vanaf mei 2018 vervul ik met veel plezier de rol van voorzitter.

Ik ben getrouwd met Bert en samen hebben we twee dochters, twee schoonzoons en 5 kleinkinderen. In 2008 zijn we naar Roosendaal verhuisd waar ik een jaar later aan de slag ben gegaan als directeur-bestuurder bij bibliotheek VANnU en waar ik tot aan mijn pensionering in 2020 ben gebleven.
Jaren geleden werden goede vrienden van ons dubbel getroffen door kanker en zagen Bert en ik van dichtbij wat de impact was. Wat voelden we ons vaak machteloos! Maar deze ervaring heeft er wel toe bijgedragen dat we ons vanaf dat moment actief hebben ingezet voor kanker-gerelateerde evenementen zoals de Alpe d’Huez. Want je kunt op deze manier altijd een bijdrage leveren.
Dat geldt voor mij persoonlijk ook voor de Rose-Linde: een warme plek in West-Brabant waar iedereen die kanker heeft of heeft gehad van harte welkom is.

André van Wesel

“Ik ben sinds 2018 penningmeester De Rose-Linde. Praktisch gezien betekent het dat ik me bezig houd met het registreren en verantwoorden van de besteding van de middelen die wij van diverse donerende instellingen ontvangen. Naast het bewaken van de kas hoort daar ook bij het besteden binnen de doelstellingen van onze stichting. Een belangrijker deel van mijn functie vind ik overigens om samen met mijn medebestuurders en de partijen die ons ondersteunen, te sparren over de toekomst van De Rose-Linde. De Rose-Linde is een prachtig initiatief waarin vrijwilligers, zorgverleners en lotgenoten enthousiast samenwerken en elkaar ondersteunen om op collectieve wijze individuele behoeften in te vullen.”

Marja Steeman

“Ik ben Marja Steeman en ben vanaf de eerste plannen betrokken bij het De Rose-Linde. Voor mij is het belangrijk dat iedereen die iets met kanker te maken heeft zich onvoorwaardelijk welkom voelt. Uit ervaring weet ik dat het fijn is lotgenoten te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en aan activiteiten deel te kunnen nemen.”

Peter Buijs
In 2012 werd ik vanuit het toenmalige bestuur Bravis gevraagd om te onderzoeken of er een inloophuis voor kankerpatiënten zou kunnen komen.
Roosendaal was in die tijd nog een witte vlek in het Brabantse.
M.m.v. huisarts Annique Loukes, Marja Steeman, en hulp vanuit Groenhuysen zijn we aan de slag gegaan en in december van dat jaar konden wij bij de notaris onze Stichting vestigen.
De zoektocht naar de nodige financiën en huisvesting heeft een flinke tijd in beslag genomen, maar op 5 mei 2014 konden we openen in het pand van Fytaal in de wijk Langdonk.
De start van de Rose-Linde viel samen met mijn pensionering. Bestuur is toen accoord gegaan met mijn terugtrekking als voorzitter (Marja Steeman nam mijn plaats in) en ik werd de eerste coördinator van de Rose-Linde. Met heel veel goede medevrijwilligers hebben we invulling kunnen geven aan een volwassen centrum. Vele honderden kankerpatiënten, familieleden en nabestaanden hebben gebruik gemaakt van de door ons aangeboden diensten. En dat resulteerden in duizenden bezoeken per jaar.
Na 5 jaar hadden we gelukkig de nodige middelen om een betaalde coördinator te benoemen en heb ik in 2019 bij de viering van ons eerste lustrum afscheid genomen.
Met de nieuwe coördinator Karen, een professioneel en daadkrachtig bestuur en een goede vertegenwoordiging vanuit Bravis in ons bestuur kunnen we de toekomst aan en richten we ons op nieuwe uitdagingen; maar willen we er vooral een goed centrum zijn voor met mensen met en na kanker.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot De Rose-Linde.

Activiteiten

de Rose-Linde organiseert regelmatig activeiten. Lees er hier alles over.

Vrienden & donaties

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.