De organisatie

De Rose-linde

Dit zijn onze mensen

Karen Suijkerbuijk-Ader
coördinator De Rose-Linde, te bereiken via 0641282046.

Karen is sinds 2020 werkzaam als coördinator bij de Rose-Linde. Zij geeft onder andere leiding aan de vrijwilligers en zorgt ervoor dat ze hun werk optimaal kunnen verrichten. “Als coördinator vind ik het belangrijk dat zowel onze gasten als onze vrijwilligers zich welkom voelen en met een glimlach naar huis gaan.” Karen is niet alleen bezig met wat zich in de Rose-Linde afspeelt. Zij houdt zich ook bezig met de organisatie van evenementen en sponsoracties, naamsbekendheid en draagvlak. Ze kijkt graag vooruit. ‘’Hoe kunnen we een zo’n divers mogelijk publiek bereiken, zodat het huis van betekenis is voor alle groepen mensen die geraakt worden/zijn door de ziekte kanker? Op welke manier sluiten we met onze activiteiten het beste aan bij de behoefte van onze gasten? Hoe bereiken we zoveel mogelijk mensen?” Karen is altijd bereid jou te woord te staan als je vragen hebt.

Maartje Verlind 
Coördinator De Rose-Linde, te bereiken via 0651283720 

Maartje is sinds 2023 werkzaam als coördinator bij De Rose-Linde. 

Bestuursleden
Frédérique Assink Voorzitter
André van Wesel Penningmeester
Ko van Aalst Secretaris 
Peter Buijs Lid 
Angelique de Wit Lid
Maarten- Jan van Hasselt Lid 

Frédérique Assink

Mijn naam is Frédérique Assink-Aben en ik zit sinds september 2016 in het bestuur van de Rose-Linde. Vanaf mei 2018 vervul ik met veel plezier de rol van voorzitter.

Ik ben getrouwd met Bert en samen hebben we twee dochters, twee schoonzoons en 5 kleinkinderen. In 2008 zijn we naar Roosendaal verhuisd waar ik een jaar later aan de slag ben gegaan als directeur-bestuurder bij bibliotheek VANnU en waar ik tot aan mijn pensionering in 2020 ben gebleven.
Jaren geleden werden goede vrienden van ons dubbel getroffen door kanker en zagen Bert en ik van dichtbij wat de impact was. Wat voelden we ons vaak machteloos! Maar deze ervaring heeft er wel toe bijgedragen dat we ons vanaf dat moment actief hebben ingezet voor kanker-gerelateerde evenementen zoals de Alpe d’Huez. Want je kunt op deze manier altijd een bijdrage leveren.
Dat geldt voor mij persoonlijk ook voor de Rose-Linde: een warme plek in West-Brabant waar iedereen die kanker heeft of heeft gehad van harte welkom is.

André van Wesel

“Ik ben sinds 2018 penningmeester De Rose-Linde. Praktisch gezien betekent het dat ik me bezig houd met het registreren en verantwoorden van de besteding van de middelen die wij van diverse donerende instellingen ontvangen. Naast het bewaken van de kas hoort daar ook bij het besteden binnen de doelstellingen van onze stichting. Een belangrijker deel van mijn functie vind ik overigens om samen met mijn medebestuurders en de partijen die ons ondersteunen, te sparren over de toekomst van De Rose-Linde. De Rose-Linde is een prachtig initiatief waarin vrijwilligers, zorgverleners en lotgenoten enthousiast samenwerken en elkaar ondersteunen om op collectieve wijze individuele behoeften in te vullen.”

Ko van Aalst 

Mijn naam is Ko van Aalst. Sinds mei 2023 lid van het bestuur van de Rose-Linde. Ik ben vader van 3 zonen en heb 2 kleinkinderen. Ik ben woonachtig in Huijbergen. Ik heb een onderwijsachtergrond en de laatste 10 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt voor de Stichting Peuterspeelzalen (SPR) in Roosendaal. Mijn bestuurlijke ervaring komt mede daaruit voort. ‘Mede’, want ook van eerdere bestuurlijke taken binnen andere besturen (twee schoolbesturen en Raad van Toezicht Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom) heb ik veel opgestoken.

Meteen met ingang van mijn pensionering heb ik me aangemeld voor vrijwilligerswerk ten behoeve van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) te Woensdrecht. Dat werk heb ik ruim 3 jaar met veel plezier gedaan.

 

En nu de Rose-Linde!

Bij het zien van de vacature en de doelstellingen van De Rose-Linde was ik ‘om’. Het is een organisatie die me nieuwe uitdagingen zal bieden die ik van harte aan wil gaan, vooral gelet op het grote belang. Ik hoop alle mensen die bij de organisatie betrokken zijn een stapje verder te brengen, te ondersteunen in hun pad en vooral wat licht te laten schijnen op momenten dat het nodig is. In welke vorm of met welke bijdrage dan ook. Ik zal me inzetten voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen te behalen en daarbij de missie en visie centraal stellen. Ik zie er naar uit.

Peter Buijs
In 2012 werd ik vanuit het toenmalige bestuur Bravis gevraagd om te onderzoeken of er een inloophuis voor kankerpatiënten zou kunnen komen.
Roosendaal was in die tijd nog een witte vlek in het Brabantse.
M.m.v. huisarts Annique Loukes, Marja Steeman, en hulp vanuit Groenhuysen zijn we aan de slag gegaan en in december van dat jaar konden wij bij de notaris onze Stichting vestigen.
De zoektocht naar de nodige financiën en huisvesting heeft een flinke tijd in beslag genomen, maar op 5 mei 2014 konden we openen in het pand van Fytaal in de wijk Langdonk.
De start van de Rose-Linde viel samen met mijn pensionering. Bestuur is toen accoord gegaan met mijn terugtrekking als voorzitter (Marja Steeman nam mijn plaats in) en ik werd de eerste coördinator van de Rose-Linde. Met heel veel goede medevrijwilligers hebben we invulling kunnen geven aan een volwassen centrum. Vele honderden kankerpatiënten, familieleden en nabestaanden hebben gebruik gemaakt van de door ons aangeboden diensten. En dat resulteerden in duizenden bezoeken per jaar.
Na 5 jaar hadden we gelukkig de nodige middelen om een betaalde coördinator te benoemen en heb ik in 2019 bij de viering van ons eerste lustrum afscheid genomen.
Met de nieuwe coördinator Karen, een professioneel en daadkrachtig bestuur en een goede vertegenwoordiging vanuit Bravis in ons bestuur kunnen we de toekomst aan en richten we ons op nieuwe uitdagingen; maar willen we er vooral een goed centrum zijn voor met mensen met en na kanker.

Angelique de Wit 

Ik ben Angelique de Wit. Ik ben getrouwd en samen hebben we drie zonen in de leeftijd van 25,24 en 21 jaar. Ik woon in Roosendaal.

Per augustus ben ik zorgmanager oncologie in het Bravis ziekenhuis en vanuit deze functie betrokken bij De Rose-Linde. Onderdeel zijn van een organisatie die zich inzet voor mensen die kanker (hebben gehad) en hun omgeving sluit aan op mijn ervaringen als verpleegkundige in Daniel den Hoed, maar ook als manager in hospice De Cirkel. Het is fijn dat er een nauwe samenwerking is tussen het centrum en het Oncologie Centrum Bravis. De samenwerking tussen formele en informele zorg kan in de huidige tijd niet ontbreken. Het werken binnen een netwerk rondom de mensen die kanker hebben (gehad) is noodzakelijk. De zorg is flink in beweging, het huidige personeelstekort en de druk op de mantelzorg maakt dat we op andere manieren naar de invulling van zorg dienen te kijken.

Ik werk graag samen, ben een netwerker en altijd op zoek naar oplossingen en mogelijkheden. Ik hoop samen met de coördinatoren en medebestuursleden dit centrum verder vorm te geven.  Als de ziekte kanker in je leven komt, is het fijn dat er een plek is waar je je gehoord en gezien voelt en waar de deur altijd open staat.

Maarten- Jan van Hasselt 

Mijn naam is Maarten-Jan van Hasselt. Ik ben sinds mei 2023 lid van het bestuur van de Rose Linde. Getrouwd met Natasja en we hebben 3 (bijna)volwassen kinderen: Sophie, Floris en Jasper. Wij wonen in Bergen op Zoom en sinds 2000 op de Bergse Plaat.

Ook ik heb ervaring met de nare ziekte kanker. Bij mijzelf maar ook bij mijn familieleden. In 2009 werd bij mij een beginnend melanoom geconstateerd. Sinds die tijd waarin ons gezin nog een gezin met jongere kinderen, is de kijk op het leven en de prioriteiten in dit leven ook behoorlijk veranderd. Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid en je leert meer waarderen waar het werkelijk omgaat in het leven en werk. Ik ben nog onder regelmatige controle en ook tijdens deze controles bleek dat er ook andere vormen van huidkanker zich aan het ontwikkelen waren. Het is fijn en goed dat er voor patiënten en hun omgeving een ontmoetingsplaats is in de buurt waar in ze hun ervaringen en gevoelens kunnen delen. Een plek voor advies en ontspanning. Een centrum voor leven met en na kanker. Voor de patiënt of naasten die dit nodig hebben of even ene klankbord willen hebben.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot De Rose-Linde.

Activiteiten

de Rose-Linde organiseert regelmatig activeiten. Lees er hier alles over.

Vrienden & donaties

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig aangewezen op giften, legaten en donaties.