Vrienden en donaties

Voor alle kosten is de Stichting geheel afhankelijk van giften, donaties en legaten.

Uw gift, hoe groot of klein ook, is meer dan welkom.

Stichting de Rose-Linde is een zelfstandige organisatie en niet verbonden aan een gemeente, ziekenhuis of andere instelling. Dat betekent dat wij ook volledig aangewezen zijn op giften, legaten en donaties.

Wij zullen volledig op de inzet van heel veel vrijwilligers draaien. Voor alle kosten is de Stichting geheel afhankelijk van giften, donaties en legaten.

Uw gift, hoe groot of klein ook, is meer dan welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL29 RABO 0179 5650 60 ten name van de Rose-Linde.

Door “Vriend van de Rose-Linde” te worden, levert u een echte bijdrage aan het behoud van De Rose-Linde. U kunt (bedrijfs-)vriend worden door ons maandelijks of jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Onder het kopje “financiën” vindt u de benodigde informatie om lid te kunnen worden van de Club van 100. Verder wordt u dan uitgenodigd voor activiteiten die wij organiseren.

Omdat Stichting De Rose-Linde erkend is als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook over erfenissen en schenkingen hoeven geen successie- of schenkingsrechten te worden betaald.

Namens alle gasten en vrijwilligers willen wij u bij voorbaat bedanken!