Onze mensen

Algemeen bestuur

Dit zijn onze mensen

Frédérique Assink          Voorzitter

André van Wesel            Penningmeester

Olav Posthumus             Secretaris

Annique Loukes             Lid

Marja Steeman               Lid

Peter Buijs                       Lid

Mariet Raatgever           Lid

Karen Suijkerbuijk-Ader, coördinator de Rose-Linde, te bereiken via 0641282046

Désirée Noteboom, planning (vrijwilligers en activiteiten)
Cees van Ginneken, contactpersoon registratie