Voldoening

Dat is wat onze gastvrouwen en gastheren elke keer weer ervaren als ze zich hebben ingezet voor de Rose-Linde. Van dat team van gastvrouwen/heren kunt u ook deel uitmaken. Wij hebben constant de gelegenheid om nieuwe mensen te plaatsen. Wilt u meer weten, dan is een telefoontje of een mailtje voldoende. Contact via info@deroselinde.nl